oudgasthuis

De familienaam Van Hanegem is een verbastering van Van Huynegem

De familienaam Van Hanegem is een verbastering van de familienaam Van Huynegem.
De Huinegem te Asse (Vlaams Brabant) is de bron van de familienamen Van Hanegem en Van Huynegem
Dit is het verslag van een speurtocht naar de plaatsnaam Hanegem. Het is tevens een toelichting op de stamboom op Geneanet.

Huinegem
De plaatsnaam Hunenghem werd voor het eerst vermeld in 1192 maar de plaats moet toen al vele eeuwen hebben bestaan.
Een naam eindigend op -gem is een plaatsnaam, een toponiem, meer bepaald een Frankisch antroponiem uit de 6e tot de 10e eeuw.
Oorspronkelijke vorm [persoonsnaam] + [inga] + [heim]. Vrij vertaald: Huis van ...
In Vlaanderen zijn circa 800 dergelijke toponiemen in de vorm van namen van straten, gehuchten, dorpen en enkele steden.
De huidige lokatie van Hunenghem is cultureel centrum het Oud Gasthuis in de Huinegem straat te Asse.

huinegem
Van Huynegem
De familienaam Van Huynegem komt al meer dan 750 jaar voor bij Asse, in de streek ten oosten van Aalst.
Egidius van Hunenghem was er in 1267 de eerste bekende naamdrager.
De familienaam vindt haar oorsprong in de plaatsnaam Huinegem, oorspronkelijk Hunenghem, eveneens te Asse.
In het typische dialect van Asse werd de ui uitgesproken als aeij:   "Van Aeijnegem".

Henricus van Huynegem
Henricus van Huynegem werd in 1722 geboren te Asse, verhuisde naar Sluis en overleed in 1775 als Henricus van Haenegem.
Hij is de Henricus van Anegem die aan het begin staat van de familie Van Haneg(h)em.
Zijn overlijdensakte is in december 2017 gevonden. Het is de onvermoede missing link tussen Hanegem en Huynegem.
Hij had drie kinderen: Andries van Innegem, Maria Christina van Haenegem en Andreas Hubertus ("Hendrik") van Anegem.
Zijn stamboom is dus een beetje merkwaardig: de voorouders heten Van Huynegem, de afstammelingen heten Van Hanegem.

Asse

Van Haneg(h)em
De eerste twee generaties zijn vermeld in het parochieregister van de stad Sluis in Vlaanderen.
In 1759 wordt de familienaam Van Haenegem voor het eerst opgeschreven, in Sluis, bij de geboorte van Maria Christina.
Het gezin woonde vermoedelijk eerst omgeving Scherpbier, later (1764) in het retranchement Cadsandria, bij Sluis.

In 1795 begint de Franse tijd. Het is een periode van grote veranderingen, ook van plaatsnamen en familienamen.
De Burgerlijke Stand registreert de in 1765 geboren Andreas Hubertus van Anegem officieel als Hendrik van Hanegem.
In 1811 is hij herbergier aan de oever van de zeearm 't Zwin.
Het gezin van de tweede generatie woont dan in de commune de Retranchement, département de l'Escaut (Scheldedepartement).

De familie van Haneg(h)em is een familie van arme landarbeiders, schilders en visschers.

Home