Dossier 5: Judoca van Huynegem

Onderstaande info over Judoca van Huynegem is gevonden in samenwerking met Luc Houthooft.

Judoca van Huynegem te Steenhuffel
Op 22.05.1664 wordt te Steenhuffel gedoopt Judoca van Huynegem, onwettige dochter van Judocus en Elisabeth X.
Getuigen zijn Bernardus Erpelinx en Maria vanden Voorden nomine Judoca Erpels
Zij was op 04.08.1680 meter van de eerstgeboren Van Huynegem in Kobbegem, Judocus.
Als Judoca en Judocus gevonden worden, kan de tak Kobbegem (met start in 1678) mogelijk ingepast worden in één van de hoofdtakken Van Huynegem.

Judoca van Huynegem te Asse
Op 28.10.1677 is Judoca van Huynegem in Asse meter van Judoca Pauwels, dochter van Joannes Petrus Pauwels en Maria de Mey
Op 19.04.1681 is Judoca bruid (in het huwelijk te Asse met Arnoldus van de Velde (Asse 03.12.1754?) met in de jaren erna vier kinderen.
Geboorteakte en overlijdensakte van Judoca ontbreken in Asse. Mogelijk is ze in Steenhuffel geboren.

Josina = Judoca
In de klappers van Asse staat Josina. Josina is straattaal voor Judoca, gelijk Joos dat is voor Judocus.
De naam Josina of Judoca kwam bij de Van Huynegems heel weinig voor. Het gaat steeds om dezelfde persoon.
Als Judoca's vader Judocus gevonden kan worden, kan de tak Kobbegem mogelijk ingepast worden in één van de grote takken Mazenzele of Asse.

Jaartallen en leeftijden
In 1664 gedoopt, dan is zij in 1677 als meter 13 jaar. Kan dat?
In 1887 getrouwd, dan is ze 23 jaar.
Waar is de overlijdensakte van Judoca? Niet in Steenhuffel

Namen van peters en meters
Wie zijn Bernardus Erpelinx en Maria vanden Voorden nomine Judoca Erpels, de getuigen bij haar geboorte in 1664?
Bernardus Erpelinx en Maria vanden Voorden komen niet voor in de klappers van Steenhuffel noch op geneanet.
Maria van de Voorde (zonder n) zou mogelijk van Steenhuffel zijn geweest.
Judoca Erpels was in buurdorp Merchtem gehuwd met Adrianus van Huynegem. Daar is echter geen enkele link naar Judocus, Judoca of Josina van Huynegem.

De namen van peters en meters van Judoca's kinderen:
08.08.1681 Maria van de Velde, p&m Judocus van Huynegem en Maria Verhagen
03.10.1683 Judoca van de Velde, p&m Henricus de Becker ?? en Judoca de ... ??
06.12.1684 Judocus van de Velde, p&m Judocus Moncquernoy en Elisabeth van de Velde
11.06.1687 Petronella van de Velde, p&m Theodoor de Becker en Petronelle de Noir

Drie peters en meters van haar kinderen (in rood) wijzen voorzichtig in de richting van de Assetak Van Huynegem. Harde feiten ontbreken
- Judocus van Huynegem was de vader van Judoca
- Maria Verhagen was de moeder van Arnoldus. (NB een link via Van den Biesen naar Laurentius van Huynegem in Mazenzele is te vergezocht)
- Henricus de Becker: een Martina de Becker was 20.05.1674 meter van Egidius van Huynegem uit de Asse-tak. Zij was getrouwd met een broer van zijn moeder
- Judoca de ... zou dan logischerwijs bij de familie Van de Velde horen
- Judocus Moncquernoy: was 14.10.1685 peter van Anna de Baermaecker., echtgenote van Guilielmus van Huynegem (broer van Egidius, vader van Henricus uit Sluis)
   de familierelatie is ondeuidelijk.
   Judocus Monckermi was gehuwd met Maria de Kempeneer. Onder de P&M van hun kinderen: Angelus Monckermi.
   Martinus Moncormini was gehuwd met Christiana Rons. P&M van hun kinderen: Engelbertus en Petrus van Huynegem, Philippus en Paula Rons, Judocus Minckemi.

De familienamen Moncquernoy, Kempeneer, Pons, De Becker, Raes hebben een link met elkaar en met Van Huynegems
Het opduiken van Judocus Moncquernoy zou kunnen betekenen:
Ten eerste dat hij verwant was aan de Van Huynegems: aan Judoca en aan Guilielmus, de vader van Henricus uit Sluis.
Ten tweede dat Judoca te linken is aan de Asse-tak, en daarmee is ook Judocus en de Kobbegem-tak te linken aan de Asse-tak
Guilielmus had een broer Judocus, geboren in 1668. Hij was te jong om in Kobbegem met Maria Fieremans getrouwd te kunnen zijn.
Bovendien heette hun vader Henricus en geen Judocus.(getuige in huwelijksakte 21.08.1678)
De familienamen Moncquernoy, Kempeneer, Pons, De Becker, Raes hebben een link met elkaar en met Van Huynegems.
Eigenlijk verwacht je in Asse een Judocus omstreeks 1637, zoon van Judocus 1606, broer van Henricus 1642, oom van Guilielmus 1677.
Die had dan in 1664 een onwettig kind in Steenhuffel.

- Elisabeth van de Velde was Arnoldus' jongere zuster
- Theodoor de Becker. Nog een De Becker... Martina de Becker was de moeder van Margaretha Raes en dus gelinkt aan de Asse-tak Van Huynegem.
- Petronelle de Noir zou dan logischerwijs bij de familie Van de Velde horen

Judoca Erpels
Judoca Erpels was in Merchtem gehuwd met Adrianus van Huynegem.
Een zoon Judocus is geboren in 1652, te jong voor het incident in 1664 te Steenhuffel.
Vergeleken met de overvloed aan bekende peters en meter familienamen in Asse, is haar rol onduidelijk.
Tenzij Johannes (1580) uit Asse en Adrianus (1596) uit Merchtem broers waren, maar dat valt buiten de parochieregisters (die immers pas rond 1600 aanvangen).

Wie zou die Elisabeth kunnen zijn, in Steenhuffel 1664?
Waarom staat er geen achternaam in de geboorteakte en wel die van de vader? Meestal is het andersom bij onwettige kinderen.
De precieze identiteit van Elisabeth (geboorte, huwelijk, overlijden) is minder belangrijk en lastig te achterhalen.

Judocus Moncquernoy
Hij is 14.11.1669 te Asse getrouwd met Maria Kempeneer, peter Egidius de Raes en Angelus Moncquernoy. Op 30.10.1669 nog iets onleesbaars en Petrus de Coninck.
P&M van hun kinderen waren Angelus Monckermi, Johanna de Kempeneer, Judocus Sargonne en NN.
Hij is geboren circa 1634 en 13.05.1694 te Asse overleden.
Een Angelus Monckernu is 22.04.1674 getrouwd met Barbara de Clerck.
Een Petronella Moncquernoy, overleden 17.07.1731, was echtgenote van Petrus du Bois.
Twee jonge kinderen Moncquernoy, Angelus en Judocus, overleden in 1678.

Hij was peter bij de volgende geboorten:
11.06.1683 Anna, dv Henricus de Baerdemaecker en Elisabeth de Hantschutter
14.10.1685 Anna, dv Joannes de Baerdemaecker en Maria de Hantschutter
25.10.1688 Judocus, zv Philippus de Bisschop en Judoca Vermeeren
28.12.1689 Judocus, zv Petrus Fieremans en Anna de Wolf
06.12.1684 Judocus, zv Arnoldus van de Velde en Judoca van Huynegem

Maria en Elisabeth de Hantschutter waren zussen.
Angelus (Engelbertus?) en Judocus zouden kunnen zijn geboren 1643/44 zv Martinus Moncormini en Christiana Rons (Pons).
P&M van de kinderen: Van Huynegem, Rons en Van Onsum.
Op 22.04.1674 trouwde Angelus Monckernu te Asse met Barbara de Clerck.
Er was ook nog een Petronella Monc, Johanne de Kempeneer.

De Backer en De Becker
Martina de Becker is als tante op 20.05.1674 te Mazenzele meter van Egidius van Huynegem, broer van Guilielmus
    zij was gehuwd (Merchtem TODO 09.10.1666 resp. 15.11.1666) met Engelbertus Raes, broer van Margareta.

Egidia de Backer is als tante op 13.06.1680 te Mazenzele meter van Egidius van Huynegem, broer van Guilielmus
    zij was gehuwd (Merchtem TODO 28.08.1660 en 11.10.1660.) met Michael Raes, broer van Margareta.

Egidia de Backer is als tante op 08.03.1683 te Mazenzele meter van Stephanus van Huynegem, broer van Guilielmus
    zij was gehuwd (Merchtem TODO 28.08.1660 en 11.10.1660.) met Michael Raes, broer van Margareta.

Henricus de Becker is 03.10.1683 te Asse peter van Judoca van de Velde, dochter van Arnoldus van de Velde en Judoca van Huynegem, dochter van Judocus van Huynegem.
=> WIE WAS HIJ?

Theodoor de Becker is 11.06.1687 te Asse peter van Petronella van de Velde, dochter van Arnoldus van de Velde en Judoca van Huynegem, dochter van Judocus van Huynegem.
    een Theodorus de Backer (Becker) is op 12.01.1670 resp. 30.01.1670 te Asse gehuwd met Maria Verhaeghen.
    een Theodorus de Backer had 1662-1667 in Asse een gezin met Jacoba de Coster.
> WIE WAS HIJ?

Afstamming De Backer en De Becker
Hun afstamming is nog onzeker, mogelijk het gezin Paulus de Baecker en Margaretha De Valck in Merchtem:
- 29.05.1636 Gislena (Egidia?) de Backer, zuster van Martina, op 08.03.1683 meter van Stephanus van Huynegem, zoon van Henricus 1642, broer van Guilielmus 1677.

Home