Bronnen

De stamboom van Henricus van Huynegem op Geneanet bevat zijn voorouders Van Huynegem en zijn nakomelingen Van Hanegem.
Deze stamboom is inclusief de nieuwe info over de eerste twee generaties Van Anegem, de Van Huynegems en de emigranten op www.ancestors.nl.
Waar nodig en waar mogelijk zijn zaken opgezocht, geupdated, aangevuld, gecontroleerd, uitgezocht, samengevoegd, bedocumenteerd en/of gecorrigeerd.
Nieuwe feiten zijn in het menu toegelicht onder "Aanvullingen genealogie Van Hanegem".

Veel informatie is overgenomen van andermans noeste arbeid:

1. De papieren Genealogie Van Haneghem 1724-1980 van Bram Vergouwe uit Breskens, de basis voor de Hanegem-stambomen op internet.

2. Het Oktagon van Hans-Annie v.Houte-Dierikx bevat drie takken Van Hanegem, namelijk waar die gerelateerd zijn aan de familie Van Houte-Dierikx.
    De kwartierstaten Van Hanegem-Ghijsels en Oktagon beschrijven de kwartierstaten van twee broers landarbeiders tevens buren aan de Killedijk in 't Retranchement.

3. De Kwartierstaat Van Hanegem-Ghijsels van Vic Poolen beschrijft de kwartierstaat van Izaak van Hanegem, de landarbeiderstak uit Retranchement.
    Izaak van Hanegem was getrouwd met Sara Johanna van Houte. De Van Houtes stammen af van Frans-Vlaamse Hugenoten uit Offekerque.

4. Het Parenteel van Frits van Leeuwen volgt grotendeels dezelfde indeling als de papieren Genealogie van Vergouwe, maar dan toegespitst op de familie Van Leeuwen.
    Het grote verschil met Vergouwe zijn de eerste twee generaties, meer exacte gegevens uit www.zeeuwengezocht en weglating van minder relevante recente takken.
    Het Parenteel beschijft niet alleen een stamboom maar ook een stuk familiegeschiedenis.

5. Het papieren Repertorium van Mazenzele (1993) van R. Verstraeten heeft de parochieregisters van Mazenzele beter toegankelijk gemaakt.
    Het bevat wel een storende fout: twee Henricussen van Huynegem uit 1642 blijken er te zijn verwisseld, wat doorwerkt in sommige hedendaagse internet-stambomen.

6. Michel Couturier heeft met Henricus' zuster Maria een link met de stamboom Van Huynegem. Veel info over de eerste Van Huynegem's komt van Michel Couturier.
    Michel heeft niet alleen veel informatie, hij denkt ook goed mee bij het oplossen van problemen.

Overige bronnen
De geneanet-stamboom van Marie Rose Borms identificeert de diverse peters en meters Van Huynegem in Asse en Mazenzele, en daarmee hun afstamming.
De stamboom Meulenmeester (Laurent Grymmonprez) geeft inzicht in de afstamming van de echtgenote van Henricus van Huynegem.
Grijsbaard (Huib Plankeel) gaf waardevolle tips over Isabella Meulemeester. Hij heeft ook veel vroeg-protestantse info omgeving Breskens digitaal toegankelijk gemaakt.
Hans de Bisschop gaf waardevolle info over het zoeken in FamilySearch en de Van Huynegems in Mazenzele.
Met vermeldingen in de de stamboom van Luc Houthooft op Geneanet zijn belangrijke stappen gezet in de integratie van de diverse takken Van Huynegem.
Van Jean-Yves Delansay kwam info over Jean Francois Minet (Hullu), de vader van Elisabeth Miné. Elisabeth Miné was de schoondochter van Henricus van Huynegem.
Heemkundige Kring Ascania en Luc Annaert hebben met digitale "klappers" de parochieregisters van Asse en wijde omgeving beter toegankelijk gemaakt.
Databases: zeeuwengezocht.nl, familysearch.org, arch.be, zoekakten.nl, ancestors.nl, vrijwilligersrab.be, geneanet.org. Géén gedcom-files!

Home